senca

Reference - sanacije odlagališč

  • Ponudba za izvedbo sanacije 1. faze odlagališča CEROD Puconci, Puconci/Slovenije (2011)
  • Ponudba za izvedbo sanacije dela odlagališča Ostri vrh, Logatec/Slovenija (2011)


ECOlogic, d.o.o., Slovenčeva ulica 19a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (SI),
Tel: +386 (0)1.565.53.39,Faks: +386 (0)1.565.53.39 e-mail: tajnistvo@ecologic.si

©2011 ECOlogic, d.o.o.;  info@ecologic.si