senca

Podjetje ECOlogic, d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2003. Kot za poglavitno dejavnost podjetja smo opredelili področje ravnanja z odpadki. Sledimo svoji viziji in zastavljenim ciljem. Naše ideje, rešitve in dejansko izpeljani projekti na področju ravnanja z odpadki, so se v praksi že izkazali kot učinkovite in celovite rešitve. Prav to potrjuje, da v podjetju ECOlogic sledimo in izpolnjujemo zastavljene cilje.

V podjetju ECOlogic d.o.o., se ukvarjamo z reševanjem okoljevarstvene problematike s posebnim poudarkom na področju ravnanja s tako imenovanimi nenevarnimi odpadki. Povzročiteljem ali imetnikom nenevarnih odpadkov nudimo celovite rešitve ravnanja z njimi, tako v smislu organizacijske in prostorske zasnove, najboljših v praksi uporabljenih tehnoloških in tehničnih rešitev, kakor tudi izvajanje storitev predelave določenih vrst odpadkov vključno z izvedbo investicije v objekte in naprave varstva okolja.

Več...ECOlogic, d.o.o., Slovenčeva ulica 19a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (SI),
Tel: +386 (0)1.565.53.39,Faks: +386 (0)1.565.53.39 e-mail: tajnistvo@ecologic.si

©2011 ECOlogic, d.o.o.;  info@ecologic.si