senca

Reference - ravnanje z odpadki

  • Obdelava peskov iz sistema peskolovov
  • Izvajanje celovite storitev ravnanja s črno pečno žlindro, Jeklarna Acroni, Jesenice/Slovenija (2007-2011)
  • »Primerjava načinov evidentiranja prevzetih količin komunalnih odpadkov s predstavitvijo prednosti in slabosti«; Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Domžale/Slovenija (2009)
  • »Idejne zasnove posodobitve sistema ločenega zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov v občini Trzin«; Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Domžale/Slovenija (2009)
  • »Študija umestitve in ekonomske upravičenosti objektov in naprav za razvrščanje in obdelavo odpadkov«; Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Domžale/Slovenija (2009)


ECOlogic, d.o.o., Slovenčeva ulica 19a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (SI),
Tel: +386 (0)1.565.53.39,Faks: +386 (0)1.565.53.39 e-mail: tajnistvo@ecologic.si

©2011 ECOlogic, d.o.o.;  info@ecologic.si