senca

Reference - inženiring

  • Projekta predelave črne pečne žlindre, Jeklarna Acroni, Jesenice/Slovenija (2005-2006)
  • Idejni projekt izgradnje objektov in naprav za mehansko-biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla, Jesenice/Slovenija (2009)
  • Izgradnja stanovanjskega kompleksa Bilje, Bilje/Slovenija (2010)
  • Projekt; »Pridobivanje visoko kakovostnih materialov za potrebe gradbeništva iz bele žlindre«, Republika Slovenija, Ministrstvo z gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Ljubljana/Slovenija (2009-2010)


ECOlogic, d.o.o., Slovenčeva ulica 19a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (SI),
Tel: +386 (0)1.565.53.39,Faks: +386 (0)1.565.53.39 e-mail: tajnistvo@ecologic.si

©2011 ECOlogic, d.o.o.;  info@ecologic.si