senca

Kontakt

info@ecologic.si
tajnistvo@ecologic.si


tel: +386 (0)1.565.53.39
faks: +386 (0)1. 565.53.39

Podjetje   ECOlogic d.o.o.
Sedež   Slovenčeva cesta 19a, SI-1000 LJUBLJANA
Matična številka   1857371
Davčna številka   SI 84391014
Šifra dejavnosti   74.140
Dejavnost   Ravnanje z odpadki.
Direktor   Valter Nemec univ.dipl. oec.
Telefof/telefaks   +386 (0)1 565.53.39
e-mail   tajnistvo@ecologic.si
Lastništvo   Podjetje je v zasebni lastiECOlogic, d.o.o., Slovenčeva ulica 19a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (SI),
Tel: +386 (0)1.565.53.39,Faks: +386 (0)1.565.53.39 e-mail: tajnistvo@ecologic.si

©2011 ECOlogic, d.o.o.;  info@ecologic.si