senca


Novice

Arhiv

Asfaltiran prvi odsek ceste

(Kamna Gorica; 20. april 2007)

V sodelovanju s CP Kranj je bil dne 20. aprila 2007 asfaltiran prvi odsek ceste. Položenih je bilo 600 dolžinskih metrov zgornjih obrabnih plasti voziščne konstrukcije na izvozni cesti iz kamnoloma Kamna Gorica. Testni odsek ni bil izbran naključno saj je na izvozu kamnoloma Kamna Gorica nameščena tehtnica tako, da bodo strokovnjaki CP Kranj in drugih pooblaščenih inštitucij(ZAG), lahko redno spremljali različne parametre.

Spremljanje morebitnih sprememb vozne površine, ravnosti, torne sposobnosti, hrupnosti, svetlosti in drugih parametrov bodo spremljali ob upoštevanju evidentirane obremenitve testnega odseka s številom vozil in njihove skupne mase.

ECOlogic d.o.o. pričel z izvajanjem storitev ravnanja z žlindro, ki nastane pri izdelavi jekla v EOP

(Jesenice; 1. januar 2007)

Dne 21. septembra 2005 sta podjetji ACRONI, Jesenice in ECOlogic, Ljubljana podpisali pogodbo o izvajanju storitev ravnanja z žlindro, ki nastane pri proizvodnji jekla v elektro obločni peči (EOP).

Podjetje ECOlogic d.o.o., je v letu 2006 prevzelo izvajanje celovite storitve ravnanja z žlindro, ki nastane pri izdelavi jekla v EOP jeklarne SIJ-ACRONI, Jesenice. Ravnanje s tako imenovano EOP žlindro obsega storitve prevzema žlindre izpod EOP, nadzorovan postopek ohlajanja na območju začasnega skladiščenja in predelavo žlindre v ustrezne končne mineralne produkte namenjene za potrebe cestogradnje. Pridobljene mineralne surovine so po svojih lastnostih povsem primerljive z naravnimi mineralnimi surovinami.

Tako imenovan »mrzli zagon« je načrtovan v sredini meseca novembra 2006, kateremu bo sledilo predpisano usklajevanje posameznih tehnoloških in tehničnih parametrov obratovanja naprav za predelavo, vključno z dodatnimi preverjanji kakovosti mineralnih produktov predelave, ki jih za navedene potrebe izvajajo pooblaščene inštitucije s področja raziskave kakovosti materialov.ECOlogic, d.o.o., Slovenčeva ulica 19a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (SI),
Tel: +386 (0)1.565.53.39,Faks: +386 (0)1.565.53.39 e-mail: tajnistvo@ecologic.si

©2011 ECOlogic, d.o.o.;  info@ecologic.si