senca

Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki obsega storitve zbiranja, prevoza, razvrščanja, predelave in odlaganja ostankov predelave. Poglavitni cilj celovitega sistema ravnanje z odpadki je največja možna stopnja ponovne snovne izrabe odpadkov in največja možna stopnja zmanjšanja količin ostankov predelave, ki se odlagajo na odlagališčih.

V podjetju ECOlogic, d.o.o. sledimo navedenim ciljem, zato investiramo v objekte, naprave in izvajamo storitve ravnanja z odpadki, ki omogočajo izpolnjevanje zastavljenih cilje.  Razpolagamo z objekti in napravami varstva okolja za izvajanje naslednjih storitev:
ECOlogic, d.o.o., Slovenčeva ulica 19a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (SI),
Tel: +386 (0)1.565.53.39,Faks: +386 (0)1.565.53.39 e-mail: tajnistvo@ecologic.si

©2011 ECOlogic, d.o.o.;  info@ecologic.si