senca

Inženiring

V podjetju ECOlogic, d.o.o. izvajamo storitve inženiringa tako na področju ravnanja z odpadki, popolnih ali delnih sanacij odlagališč nenevarnih odpadkov, kakor tudi na številnih drugih področjih. Naročnikom nudimo najboljše tehnološke, organizacijske in prostorske zasnove ter rešitve, vključno s predhodno potrebnimi raziskavami .

Za potrebe uspešne izvedbe projektov nudimo tudi podporo pri pridobivanju investicijskih sredstev, izdelavo poslovnih načrtov, podporo pri pridobivanju potrebnih upravnih dovoljenj, nadzor izvedbe investicije in svetovanje s področja javnih naročil ter revizijskih postopkov.


>>>večECOlogic, d.o.o., Slovenčeva ulica 19a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (SI),
Tel: +386 (0)1.565.53.39,Faks: +386 (0)1.565.53.39 e-mail: tajnistvo@ecologic.si

©2011 ECOlogic, d.o.o.;  info@ecologic.si